ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1
im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
21 września 2017r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – VII.

 

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

15

A. Dmochowska

1 B

14

K. Jakubiec

2 A

-

Zebranie odbyło się tydzień temu

3 A

25

B. Martuzalska

3 B

13

A.  Adamczyk

3 C

5

Zamiast K. Riegel -

- dyr. W. Jankowski

3 D

24

M. Mróz

4 A

35

A.  Lewandowska

Cz. Kasprowicz

4 B

22

M. Tylec

5 A

32

D. Bławat

6 A

37

A. Ubysz

6 B

34

 P. Rosiak

7 A

35

B. Wisz - Rąpała

7 B

31

J. Strużyk

Zapraszamy

 

Zapraszamy rodziców dzieci zapisanych do świetlicy
na spotkanie z wychowawcami świetlic o godz. 16.30.

 

Sopot, 20.09.2017r.

 

 

 

ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W PROJEKCIE

DOTYCZĄCYM NASZEJ SZKOŁY !!!! 

 

Opis projektu- tutaj

Głosowanie - tutaj

 

Opis projektu

Szczególnie istotne dla jakości życia w mieście jest zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych. Pełnią one nie tylko funkcję napowietrzania miasta, ale także ważne dla ekosystemów miejskich funkcje biologiczne, zdrowotne i rekreacyjne oraz zwiększają retencję wód opadowych. Stąd inicjatorzy projektu, jako priorytetowe, uznają potrzebę ochrony terenów zielonych i ich zrównoważone zagospodarowanie, w jak największym stopniu zachowującym ich walory naturalne i przyrodnicze.

Motto projektu „Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność”
Motyw przewodni projektu piosenka Jonasza Kofty pt. „Pamiętajcie o ogrodach”.

Główne założenia:
- stworzenie przyjaznej i zielonej przestrzeni w naszym mieście, zwiększającą kreatywność, w której dzieci i całe rodziny wraz z seniorami będą miały możliwość relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie natury,
- uwrażliwienie młodego pokolenia, dorosłych i seniorów na kwestie związane z ochroną środowiska poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot,
- poprawa warunków życia w mieście i jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy – zwiększenie dbałości o środowisko przyrodnicze oraz przestrzeń publiczną jako głównych składników dobra wspólnego,
- edukacja mieszkańców Sopotu w kierunku „zielonego” i naturalnego zagospodarowania otoczenia przy prywatnych posesjach, wykorzystującego naturalne materiały, rodzime gatunki roślin. Wypracowanie modelu, sposobu, kierunku zagospodarowania przestrzeni miejskiej uwzględniającego specyfikę terenu i jego naturalne uwarunkowania oraz stwarzającego możliwość utrzymania bioróżnorodności w mieście,
- stworzenie nowego, przyjaznego i naturalnego miejsca integracji międzypokoleniowej w Sopocie,
- promocja zdrowego stylu życia – atrakcyjna przestrzeń zachęcająca do przebywania i aktywności na świeżym powietrzu w otoczeniu natury.

Działania podjęte przy realizacji projektu:
- zagospodarowanie terenu zielonego w kierunku rekreacyjno – edukacyjnym – podobnie jak na ekologicznym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Polnej,
- planowane rozwiązania będą oparte na wykorzystaniu naturalnych materiałów do wykreowania i zbudowania elementów małej „zielonej architektury” tj. tunele, labirynty i altany z gałązek wierzby, zielony amfiteatr, park linowy, kładki, pnie do chodzenia równoważnego, urządzenia wspinaczkowe czy tor przeszkód wykonany z wysokich traw i innych roślin, itp.,
- „zielona architektura” umożliwi organizowanie spotkań, warsztatów, festynów, niewielkich form artystycznych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Sopotu oraz stworzy warunki do kształtowania postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot - „Zielony i obywatelski Sopot”,
- podejmowane inicjatywy na bazie potencjału „Zielonej przystani” umożliwią wzrost zaangażowania społeczeństwa w życie naszego miasta poprzez jego współtworzenie i podjęcie odpowiedzialności, a dzięki temu poprawę jakości życia sopocian.

Komu będzie służył projekt:
- mieszkańcom Sopotu, w szczególności młodemu pokoleniu sopocian, które wzrastać będzie w otoczeniu przyjaznym, dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu w zielonym, naturalnym oraz estetycznym, a zarazem bezpiecznym miejscu.

Opis lokalizacji

Teren zielony przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie. Adres: ul. Armii Krajowej 50/54

 
15.09.2017 Sopot. Marina. Molo. Otwarcie szkolnego sezonu żeglarskiego w Sopocie.
 
 
 
 
 
Sopocka Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
14.09.2017r.
 
 
 

Nasza szkoła bierze w nim udział.

 

 

PROJEKT NUMER 2
Zielona przystań -co w trawie piszczy! Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Nr1

 

 

ODNOŚNIK DO GŁOSOWANIA!

Opis projektu

Szczególnie istotne dla jakości życia w mieście jest zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych. Pełnią one nie tylko funkcję napowietrzania miasta, ale także ważne dla ekosystemów miejskich funkcje biologiczne, zdrowotne i rekreacyjne oraz zwiększają retencję wód opadowych. Stąd inicjatorzy projektu, jako priorytetowe, uznają potrzebę ochrony terenów zielonych i ich zrównoważone zagospodarowanie, w jak największym stopniu zachowującym ich walory naturalne i przyrodnicze.

Motto projektu „Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność”
Motyw przewodni projektu piosenka Jonasza Kofty pt. „Pamiętajcie o ogrodach”.

Główne założenia:
- stworzenie przyjaznej i zielonej przestrzeni w naszym mieście, zwiększającą kreatywność, w której dzieci i całe rodziny wraz z seniorami będą miały możliwość relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie natury,
- uwrażliwienie młodego pokolenia, dorosłych i seniorów na kwestie związane z ochroną środowiska poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot,
- poprawa warunków życia w mieście i jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy – zwiększenie dbałości o środowisko przyrodnicze oraz przestrzeń publiczną jako głównych składników dobra wspólnego,
- edukacja mieszkańców Sopotu w kierunku „zielonego” i naturalnego zagospodarowania otoczenia przy prywatnych posesjach, wykorzystującego naturalne materiały, rodzime gatunki roślin. Wypracowanie modelu, sposobu, kierunku zagospodarowania przestrzeni miejskiej uwzględniającego specyfikę terenu i jego naturalne uwarunkowania oraz stwarzającego możliwość utrzymania bioróżnorodności w mieście,
- stworzenie nowego, przyjaznego i naturalnego miejsca integracji międzypokoleniowej w Sopocie,
- promocja zdrowego stylu życia – atrakcyjna przestrzeń zachęcająca do przebywania i aktywności na świeżym powietrzu w otoczeniu natury.

Działania podjęte przy realizacji projektu:
- zagospodarowanie terenu zielonego w kierunku rekreacyjno – edukacyjnym – podobnie jak na ekologicznym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Polnej,
- planowane rozwiązania będą oparte na wykorzystaniu naturalnych materiałów do wykreowania i zbudowania elementów małej „zielonej architektury” tj. tunele, labirynty i altany z gałązek wierzby, zielony amfiteatr, park linowy, kładki, pnie do chodzenia równoważnego, urządzenia wspinaczkowe czy tor przeszkód wykonany z wysokich traw i innych roślin, itp.,
- „zielona architektura” umożliwi organizowanie spotkań, warsztatów, festynów, niewielkich form artystycznych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Sopotu oraz stworzy warunki do kształtowania postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot - „Zielony i obywatelski Sopot”,
- podejmowane inicjatywy na bazie potencjału „Zielonej przystani” umożliwią wzrost zaangażowania społeczeństwa w życie naszego miasta poprzez jego współtworzenie i podjęcie odpowiedzialności, a dzięki temu poprawę jakości życia sopocian.

Komu będzie służył projekt:
- mieszkańcom Sopotu, w szczególności młodemu pokoleniu sopocian, które wzrastać będzie w otoczeniu przyjaznym, dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu w zielonym, naturalnym oraz estetycznym, a zarazem bezpiecznym miejscu.