PLAN ZAJĘĆ W SP1

PODCZAS FERII ZIMOWYCH
 

 

 

 

Uwaga ! Do uczestnictwa w zajęciach potrzebna jest karta zgłoszenia. 
(Dokument wypełnić można w świetlicy, u wychowawców i w Sekretariacie Szkolnym). 

 

 

 

3a lepiła bałwany. Ale było radości. Rzuty do celu na śnieżki.

 

 

 

 

ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
12 stycznia 2017r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – III,
godz. 18.00 kl. IV - VI

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

23

B. Naruszewicz

2 A

25

B. Martuzalska

2 B

13

A. Adamczyk

2 C

5

K. Riegel

2 D

24

M. Mróz

3 A

15

A. Dmochowska

Cz. Kasprowicz

3 B

14

K. Jakubiec

4 A

32

Zebranie nie odbędzie się
z powodu choroby nauczyciela

5 A

31

A. Ubysz

5 B

34

P. Rosiak

6 A

33

 B. Wisz - Rąpała

6 B

35

D. Moskalik

 

Zapraszamy

Dyrektor Szkoły informuje, że od miesiąca lutego 2017r. istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w soboty w godz. 9.00-18.00.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Szkoły
lub pod numerem telefonu: 585513824 wew.4

 

 

Eksperymenty w klasie 2d.