Kwota za miesiąc PAŹDZIERNIK to 23 x 3,50=80,50

Prosimy o wpłacanie dokładnie odliczonej kwoty najpóźniej 
do dnia 7 PAŹDZIERNIKA.

UWAGA !!!! 
1. Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 6194 9757