Kwota za miesiąc GRUDZIEŃ 15 x 3,50 = 52,50

Prosimy o wpłacanie dokładnie odliczonej kwoty najpóźniej 
do dnia 7 GRUDNIA

UWAGA !!!! 
1. Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 6194 9757