Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, dalszych sukcesów,
wielu osiągnięć zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.


Dziękujemy wszystkim za codzienne zaangażowanie,
za pasję i poświęcenie.


Niech ten trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży
zostanie Państwu wynagrodzony licznymi sukcesami i radościami.

 

 

 

 

 

 

 

Dział ten został przygotowany specjalnie dla uczniów klas ósmych. 
Znajdziecie tutaj wszystkie niezbędne informacje. 

Pani Anna Dmochowska została nominowana w plebiscycie "NAUCZYCIEL NA MEDAL".

Zapraszamy do udziału w głosowaniu (od 15.10.2018) 

Kliknij, aby przeczytać