Żeglarstwo🌏

Nasz nowy projekt to zajęcia z żeglarstwa, przystąpili do niego uczniowie klasy 7a i 7b.
Dwunastu śmiałków wraz z opiekunem, sternikiem oraz Kapitanem Wojtkiem pływało po zatoce.

 

 

 

 

ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W PROJEKCIE 

DOTYCZĄCYM NASZEJ SZKOŁY !!!! 

 

Opis projektu- tutaj

Głosowanie - tutaj

 

Opis projektu

Szczególnie istotne dla jakości życia w mieście jest zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych. Pełnią one nie tylko funkcję napowietrzania miasta, ale także ważne dla ekosystemów miejskich funkcje biologiczne, zdrowotne i rekreacyjne oraz zwiększają retencję wód opadowych. Stąd inicjatorzy projektu, jako priorytetowe, uznają potrzebę ochrony terenów zielonych i ich zrównoważone zagospodarowanie, w jak największym stopniu zachowującym ich walory naturalne i przyrodnicze.

Motto projektu „Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność” 
Motyw przewodni projektu piosenka Jonasza Kofty pt. „Pamiętajcie o ogrodach”.

Główne założenia:
- stworzenie przyjaznej i zielonej przestrzeni w naszym mieście, zwiększającą kreatywność, w której dzieci i całe rodziny wraz z seniorami będą miały możliwość relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie natury,
- uwrażliwienie młodego pokolenia, dorosłych i seniorów na kwestie związane z ochroną środowiska poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot, 
- poprawa warunków życia w mieście i jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy – zwiększenie dbałości o środowisko przyrodnicze oraz przestrzeń publiczną jako głównych składników dobra wspólnego,
- edukacja mieszkańców Sopotu w kierunku „zielonego” i naturalnego zagospodarowania otoczenia przy prywatnych posesjach, wykorzystującego naturalne materiały, rodzime gatunki roślin. Wypracowanie modelu, sposobu, kierunku zagospodarowania przestrzeni miejskiej uwzględniającego specyfikę terenu i jego naturalne uwarunkowania oraz stwarzającego możliwość utrzymania bioróżnorodności w mieście, 
- stworzenie nowego, przyjaznego i naturalnego miejsca integracji międzypokoleniowej w Sopocie, 
- promocja zdrowego stylu życia – atrakcyjna przestrzeń zachęcająca do przebywania i aktywności na świeżym powietrzu w otoczeniu natury.

Działania podjęte przy realizacji projektu:
- zagospodarowanie terenu zielonego w kierunku rekreacyjno – edukacyjnym – podobnie jak na ekologicznym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Polnej, 
- planowane rozwiązania będą oparte na wykorzystaniu naturalnych materiałów do wykreowania i zbudowania elementów małej „zielonej architektury” tj. tunele, labirynty i altany z gałązek wierzby, zielony amfiteatr, park linowy, kładki, pnie do chodzenia równoważnego, urządzenia wspinaczkowe czy tor przeszkód wykonany z wysokich traw i innych roślin, itp., 
- „zielona architektura” umożliwi organizowanie spotkań, warsztatów, festynów, niewielkich form artystycznych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Sopotu oraz stworzy warunki do kształtowania postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot - „Zielony i obywatelski Sopot”, 
- podejmowane inicjatywy na bazie potencjału „Zielonej przystani” umożliwią wzrost zaangażowania społeczeństwa w życie naszego miasta poprzez jego współtworzenie i podjęcie odpowiedzialności, a dzięki temu poprawę jakości życia sopocian.

Komu będzie służył projekt:
- mieszkańcom Sopotu, w szczególności młodemu pokoleniu sopocian, które wzrastać będzie w otoczeniu przyjaznym, dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu w zielonym, naturalnym oraz estetycznym, a zarazem bezpiecznym miejscu.

Opis lokalizacji

Teren zielony przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie. Adres: ul. Armii Krajowej 50/54

W dniu dzisiejszym najmłodsi uczniowie zostali przyjęci do społeczności szkolnej. 
Gratulujemy i życzymy wytrwałości ! 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA ! 

 

 

 

Festyn 30 wrzesień 2017 godz.10.-13

Na zielonej przystani- szukając co w trawie piszczy....

1.Potrawy z ziemniaka
- w roli głównej ziemniaczki
- grochówka i kiełbasa
- słodkości
2.Wykład Szaleństwo miejskich ogrodów ok godz.11.00. - wykład do potwierdzenia !
3.Czarownie ogródków dla krasnoludków- warsztaty aranżacji mini ogrodów w szklanych naczyniach.
4.Pora na liściostwora- warsztaty komponowania bajecznych stworów z liści, ziemniaków -(pieczątki)
5.Zielone zabawy podwórkowe
6. Zielona przystań wyborcza- miejsce głosowania na projekt Zielona Przystań - co w trawie piszczy !

 

 

 
15.09.2017 Sopot. Marina. Molo. Otwarcie szkolnego sezonu żeglarskiego w Sopocie.