ZUCHY, HARCERZE I INSTRUKTORZY HUFCA ZHP SOPOT ZAPRASZAJĄ NA PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU W SOPOCIE KTÓRE ODBĘDZIE
SIĘ 20 GRUDNIA 2017 ROKU NA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. JERZEGO O
GODZINIE 18:00.
 
Spotkajmy się wszyscy razem by podzielić się światłem i dobrym
słowem w tym wspaniałym świątecznym czasie.
 
W Tobie jest Światło!
 
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia,
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
 
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
 
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
 

Zabytkowa, zdobiona złotymi ornamentami i obrazami oraz grająca walce karuzela stanęła na Placu Przyjaciół Sopotu. Będzie bezpłatnie wozić dzieci aż do 27 grudnia. Zapraszamy!

Zabytkowa karuzela, która zawitała do Sopotu, to atrakcja z niesamowitą historią. Powstała na przełomie XIX i XX wieku. Niemal pewne, że ostatni raz działała przed drugą wojną na Śląsku Cieszyńskim. Wcześniej pojawiała się zapewne na terenie całych Austro-Węgier.

Po wielu, wielu latach, niekompletna, została odnaleziona w stodole w pewnym gospodarstwie w województwie śląskim. Pasjonaci, których zachwyciły ozdobne elementy, postanowili karuzelę odnowić i przywrócić do życia.

Udało się zrekonstruować jej oryginalny wygląd. Ponadstuletni, drewniany mechanizm został zastąpiony nowoczesnym, by karuzela mogła znów cieszyć wszystkie dzieci korzystające z przejażdżki.

Ta niesamowita konstrukcja od wielu już lat odwiedza największe jarmarki w Polsce, a także w całej Europie, zagrała nawet w filmie – „Serce serduszko” Jana Jakuba Kolskiego.

A teraz z tej atrakcji bezpłatnie można skorzystać na Placu Przyjaciół Sopotu. Karuzela będzie czynna:

  • 19-22 grudnia w godz. 12.00-20.00
  • 23 grudnia w godz.10.00-20.00
  • 24 grudnia w godz.10.00-15.00
  • 25-26 grudnia w godz. 10.00-20.00
  • 27 grudnia w godz. 12.00-20.00

Zapraszamy wszystkie dzieci przez cały świąteczny czas do zabawy na karuzeli!

 

 

 

ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1
im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
14 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – VII.

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

15

A. Dmochowska

1 B

14

K. Jakubiec

2 A

23

B. Naruszewicz

3 A

25

B. Martuzalska

3 B

13

A. Adamczyk

3 C

5

K. Riegel

3 D

24

M. Mróz

4 A

35

A. Lewandowska

Cz. Kasprowicz

4 B

22

M. Tylec

5 A

32

D. Bławat

6 A

37

A. Ubysz

6 B

34

P. Rosiak

7 A

33

Zebranie odwołane – nauczyciel na zwol. lek.

7 B

31

J. Strużyk

 

 

I do naszej szkoły święty Mikołaj też dotarł !